top of page
2Dritning.jpg
Citypassagen 3D.jpg
Citypassagen.jpg
Fortnox disk 3D.png
Fortnox kök 3D_1.jpg

CAD-RITNING

CAD står för Computer-Aided Design. Begreppet omfattar alla sätt på vilka man använder datorsystem som hjälp när man skapar, ändrar, analyserar eller optimerar en design eller miljö. 

Fördelen med CAD är att den ger designprocessen möjligheter att enkelt och snabbt göra förändringar, att återanvända redan skapade designelement (och därmed spara tid), att skapa en verklighetstrogen simulering av resultatet utan att skapa fysiska prototyper.

 

Bra ritningar är grunden för en lyckad ombyggnad och vi gör både 2D och 3D ritningar som stöd och grund för din planerade restaurang. 

bottom of page